top of page

Зерттеу туралы

Соңғы онжылдықта әртүрлі нәтижелік көрсеткіштер мен мақсатты көрсеткіштерді пайдалана отырып, ғылыми өнімділік пен зерттеулердің сапасын бағалау әдеттегідей болды. Басқа сандық тәсілдермен қатар сциентометрия және ғылыми карта жасау өздерінің артықшылығын көрсетті. Бұл жобаның идеясы оның ғылыми негіздемесі мен ұсынылып отырған ұлттық қорын қолдану арасындағы байланыстарды анықтауға көмектесетіндігімен негізделеді. Елдегі ұлттық ғылым саясаты мен мониторингі үшін бұл қарым-қатынасты түсіну маңызды. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының Білім және Ғылымын дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында, үкімет жалпы ішкі өнімдегі ғылыми зерттеулерді қаржыландыру үлесін ұлғайтуды жоспарлап отыр.

Қол жеткізілген нәтижелер

Қол жеткізілген нәтиже 1:

Қол жеткізілген нәтиже 2:

Қол жеткізілген нәтиже 3:

Қазақстан ғылымының әдеби әлеуеті жағынан даму жағдайы ашылды. Ғылыми карта жасауда және ғылыми-метрикалық зерттеулерде қолданылатын әріптестік талдаудың, сөздік талдаудың, дәйексөз талдауының және кластерлік талдаудың нәтижелері мен қорытындылары қамтылды.

Ерекшеліктерді, проблемаларды және мүмкіндіктерді анықтау үшін сұхбаттар мен сауалнама жүргізілді. Сұхбат және сауалнама нәтижелері бойынша Қазақстан ғылымының нақты сипаттамалары, проблемалары мен мүмкіндіктері анықталды, мысалы, зерттеу өнімділігі (жарияланымдар саны, дәйексөздер, журнал сапасының көрсеткіштері және патенттік белсенділік), ғылыми ынтымақтастық, ағылшын тілінде жариялау, таңдау, журналдар, дәйексөздер, рецензиялар және мемлекеттік зерттеулерді қаржыландыру және қаржыландырудың басқа нысандары түріндегі қолдау.

Қазақстандағы ғылыми әдебиеттердің кемелденгені анықталды. Жергілікті ғылымның қазіргі өсу деңгейіне, зерттеулердің қартаюына және ғылымның өсу болжамына сандық баға берілді. Жүйелілік пен халықаралық стандарттарға сәйкестікті қамтамасыз ету үшін бағалау Scopus деректер базасында жүргізілді.

bottom of page