top of page

Зерттеу

Бұл зерттеулер Қазақстанның ғылыми әлеуетін бағалаудың ғылыми-метриялық негізін әзірлеуге бағытталған. Ол Қазақстандық авторлардың ғылыми әдебиеттерін талдау және болжау үшін пайдаланылады, жақын арада ғылымды неғұрлым ақпараттандырылған басқарудың проблемалары мен мүмкіндіктерін түсінуге ықпал етеді.

bottom of page