top of page

AP09259049 «Кестедегі кешігулер, шығындардың асып кетуі және тәуекелді мінез-құлық: белгісіздік жағдайында жобаның сәттілігін болжау әдістемесі»

Суретті түсірген Кира ауф дер Хейде

Жобаның мақсаты тәуекелдер туралы хабардар жобаны басқару үшін ұзақтық пен шығындарды болжау әдістемесін әзірлеу болып табылады.

Күтілетін нәтижелер

Күтілетін нәтиже 1:

EVM және PRMS зерттеулерінің соңғы үлгілері. Шолу 3 санатқа бөлінеді деп күтілуде: EDAC болжау әдістері, ECAC болжау әдістері және DC/CC басқару әдістері.

Күтілетін нәтиже 2:

PRMS әсерін ескере отырып, ұзақтықты болжау моделі. Модельді әзірлеу 3 кезеңнен тұрады деп күтілуде: 1) GM параметрлерін сәйкестендіру; 2) EDAC есебі; 3) EDAC моделіне тұрақты токты біріктіру. Модель Minitab статистикалық пакетінде және RanGen кестесін модельдеуде сызықты емес регрессиялық модельдеу арқылы әзірленеді.

Күтілетін нәтиже 3:

PRMS әсерін ескере отырып, шығындарды болжау моделі. Модельді әзірлеу 3 кезеңнен тұрады деп күтілуде: 1) GM параметрлерін сәйкестендіру; 2) ECAC есебі; 3) ECAC моделіне CC интеграциясы. Модель Minitab статистикалық пакетінде және RanGen кестесін модельдеуде сызықты емес регрессияны модельдеу арқылы әзірленеді.

Күтілетін нәтиже 4:

Валидацияланған тәуекелді біріктірілген ұзақтығы және шығындарды болжау әдістемесі. MS Excel электрондық кестелеріне енгізілген модель 3 мүмкіндіктен тұрады деп күтілуде: 1) оның соңғы ұзақтығын болжау мүмкіндігі; 2) оның түпкілікті құнын болжау мүмкіндігі; және 3) оның EDAC және ECAC-те көрсету қабілеті DC/CC шығыстарының үлгілерін бағалайды.

Күтілетін нәтиже 5:

Қолданыстағы аналогтармен салыстырғанда ұсынылған әдістеме бойынша бағалау нәтижелері. Ұсынылған әдістеме бойынша EDAC және ECAC бағалаулары тәжірибеде қолданылатын Жобаны басқару институты мен Американдық құрылыс инженерлері қоғамының қолданыстағы индекстік және статистикаға негізделген әдістерімен салыстырылады деп күтілуде.

Күтілетін нәтиже 6:

Жоба веб-сайты және EDAC және ECAC болжау бағдарламалық құралы. Веб-сайт HTML-3.0 негізінде каскадты стиль кестелерімен (CSS) құрылады. Ұзақтығы мен құнын болжауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету 3 кезеңде әзірленеді. 1-кезең – EVM және PRMS негізіндегі бағдарламалық құрал, 2-кезең – DC/CC шығыстарын қарастыратын бағдарламалық құрал және 3-кезең бағдарламалық құралды әзірлеуді аяқтау – EVM және PRMS негізіндегі бағдарламалық құрал және EDAC және ECAC жүйесінде DC/CC шығындарын ескереді. Бағдарламалау тілі: C++ және VB.NET.

bottom of page