top of page

Зерттеу туралы

Қазақстанда инфрақұрылымдық және инвестициялық жобалардың басым бөлігі кестеден кешігумен және артық шығындармен жеткізіледі. Бұл көбінесе күтпеген қауіптер мен белгісіз ортаның әсерінен болады. Сондықтан жобаны көп қажет ететін салалар нақты уақыттағы жобалардың ұзақтығы мен құнын болжау үшін ұсынылған аналитикалық әдістемені қажет етеді. Бұл жоғарыда аталған мәселелерді болдырмауға немесе жақсырақ тәуекелдерді түсінуге көмектеседі. Бұл Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының 2.13, 3.27 және 5.10 бастамаларын іске асыру аясында маңызды, ол жоғары технологиялық салалардағы жобаларды іске асыруға, көліктік-логистикалық инфрақұрылымды жақсартуға және тұрақты даму үшін ақылды қалаларды құруға бағытталған.

Күтілетін нәтижелер

Күтілетін нәтиже 1:

Күтілетін нәтиже 2:

EVM және PRMS зерттеулерінің соңғы үлгілері. Шолу 3 санатқа бөлінеді деп күтілуде: EDAC болжау әдістері, ECAC болжау әдістері және DC/CC басқару әдістері.

PRMS әсерін ескере отырып, ұзақтықты болжау моделі. Модельді әзірлеу 3 кезеңнен тұрады деп күтілуде: 1) GM параметрлерін сәйкестендіру; 2) EDAC  есептеу;  3) EDAC моделіне тұрақты токты біріктіру. Модель Minitab статистикалық пакетінде және RanGen кестесін модельдеуде сызықты емес регрессияны модельдеу арқылы әзірленеді.

Күтілетін нәтиже 3:

PRMS әсерін ескере отырып, шығындарды болжау моделі. Модельді әзірлеу 3 кезеңнен тұрады деп күтілуде: 1) GM параметрлерін сәйкестендіру; 2) ECAC есебі; 3) ECAC моделіне CC интеграциясы. Модель Minitab статистикалық пакетінде және RanGen кестесін модельдеуде сызықты емес регрессияны модельдеу арқылы әзірленеді.

Күтілетін нәтиже 4:

Валидацияланған тәуекелді біріктірілген ұзақтығы және шығындарды болжау әдістемесі. MS Excel электрондық кестелеріне енгізілген модель 3 мүмкіндіктен тұрады деп күтілуде: 1) оның соңғы ұзақтығын болжау мүмкіндігі; 2) оның түпкілікті құнын болжау мүмкіндігі; 3) оның EDAC және ECAC-да көрсету қабілеті DC/CC шығыстарының үлгілерін бағалайды.

Күтілетін нәтиже 5:

Қолданыстағы аналогтармен салыстырғанда ұсынылған әдістеме бойынша бағалау нәтижелері. Ұсынылған әдістеме бойынша EDAC және ECAC бағалаулары тәжірибеде қолданылатын Жобаны басқару институты мен Американдық құрылыс инженерлері қоғамының қолданыстағы индекстік және статистикаға негізделген әдістерімен салыстырылады деп күтілуде.

Күтілетін нәтиже 6:

Жоба веб-сайты және EDAC және ECAC болжау бағдарламалық құралы. Веб-сайт HTML-3.0 негізінде каскадты стиль кестелерімен (CSS) құрылады. Ұзақтығы мен құнын болжауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету 3 кезеңде әзірленеді. 1-кезең – EVM және PRMS негізіндегі бағдарламалық құрал, 2-кезең – DC/CC шығыстарын қарастыратын бағдарламалық жасақтама және 3-кезең бағдарламалық құралды әзірлеуді аяқтау – EVM және PRMS негізіндегі бағдарламалық құрал және EDAC және ECAC жүйесінде DC/CC шығындарын ескереді. Бағдарламалау тілі: C++ және VB.NET.

bottom of page